ΓΕΝΙΚΑ

Πριν προβείτε σε χρήση του ιστοτόπου, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα.
Ο επισκέπτης-χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και συναλλαγών και να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου της mybobo.gr μόνο και εφόσον τους κατανοεί και τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του ο επισκέπτης-χρήστης στον παρόντα δικτυακό τόπο επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση που ενδέχεται να προκύψει από την επίσκεψή του στην mybobo.gr. H εταιρεία δύναται να τροποποιεί, να αφαιρεί ή να προσθέτει, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Τυχόν ακύρωση, ακυρότητα ή τροποποίηση κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακύρωση ή ακυρωσία των υπολοίπων. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη και η αξιολόγηση του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά και μόνον με δική του ευθύνη και συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου της mybobo.gr σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης.

Με τη χρήση του ιστότοπου mybobo.gr και την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από αυτόν, συμφωνείτε στην τήρηση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων:

  1. Η My Bobo μπορεί να μεταβάλλει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

2. Η My Bobo  μπορεί επίσης να διακόψει τη συμφωνία της και αυτομάτως να αφαιρέσει, να ακυρώσει ή να αναστείλει απολύτως την πρόσβαση και τη χρήση του mybobo.gr κατά την αθέτηση οποιουδήποτε μέρους των όρων της.

3. Οι όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την My Bobo τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

4. Με την αγορά, συμφωνείτε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε στην My Bobo με σκοπό την παραγγελία ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είναι σωστά. Επιπλέον συμφωνείτε ότι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε είναι δική σας και ότι υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί.

5. Όσον αφορά την ηλεκτρονική σελίδα μας, μπορεί να υπάρχουν διακοπές σε υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητα ιστοσελίδας λόγω επισκευών, συντήρησης, ή την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, το πρωταρχικό μέλημα μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση διευκόλυνσης μιας αγοράς/ άλλων υπηρεσιών.

6. Η My Bobo  και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της, είτε στο σύνολο του είτε σε επιμέρους κομμάτια του, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, ή να εκμεταλλευθεί για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας.

Oποιαδήποτε αποποίηση σχετικά με τους όρους μας έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε όλους τους όρους σχετικούς στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ιστότοπο της mybobo.gr περιέχονται σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών – επισκεπτών – μελών προκύψει, ως προς την χρήση αυτών των συνδέσμων ή ιστότοπων διότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της mybobo.gr. Η mybobo.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αφενός για την επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη ή χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην mybobo.gr και αφετέρου για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή χρηματική συναλλαγή ενδέχεται να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Αυτό συνεπάγεται πως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση ή την επίσκεψη προς τους ιστοτοπους αυτούς, ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Την οποιαδήποτε ευθύνη είτε αστική είτε ποινική τυχόν υπάρχει ή προκύψει, την φέρουν οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι και δεν ευθύνεται η mybobo.gr . Η mybobo.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται ή αποδέχεται για το περιεχόμενο, την ασφάλεια χρήσης ή συναλλαγών και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της mybobo.gr συμπεριλαμβανομένων γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών της εταιρείας και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της mybobo.gr και της ατομικής επιχείρησης του κου Ιωάννη Σούρσου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων και άλλων αποτελούν δική τους αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί είναι που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, αναδημοσίευση, κοινοποίηση, μεταγλώττιση, αναπαραγωγή, διαμόρφωση, διανομή, μεταβίβαση ή πώληση ,αλλοίωση και αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή ή σε άλλους υπολογιστές (μεταφόρτωση) με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, μερικής ή τμηματικής ή περιληπτικής) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό της mybobo.gr , συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή έγγραφη άδεια του κου Ιωάννη Σούρσου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

  1. Δεν δεχόμαστε επιστροφές συσκευασιών που έχουν ανοιχτεί. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούρια, στην αρχική τους κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.
  2. Όλες οι επιστροφές είναι ευθύνη του πελάτη μέχρι να αφιχθούν στην My Bobo .
  3. Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν του οποίου η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί: μπορείτε να το κάνετε εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας.
  4. Όλες οι επιστροφές είναι ευθύνη του πελάτη μέχρι τα προϊόντα να αφιχθούν εκ νέου στην έδρα μας.
  5. Το κόστος των προϊόντων μπορεί να επιστραφεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Η επιστροφή του χρηματικού κεφαλαίου αφορά ΜΟΝΟΝ το λιανικό κόστος των προϊόντων, ΟΧΙ τα έξοδα αποστολής.


ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Ανταλλαγές δεν γίνονται δεκτές εκτός αν ο διαχειριστής της My Bobo κρίνει ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αναφέρονται πριν την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Είμαστε στη διάθεση σας για τη νόμιμη παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας επισκεφθείτε απευθείας στην έδρα μας.

Τηλέφωνο: +30 210 9764170 & +30 6972 054920

E-mail: info@mybobo.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 184, Αγ. Δημήτριος ΤΚ 17341