Που θα μας βρείτε

Λεωφόρος Αγ. Δημητρίου 184,
17341, Άγιος Δημήτριος,
Αττική
Τηλ.: 210 9764 170
6972 054 920
e-mail: info@mybobo.gr
infomybobo@gmail.com
Υπεύθυνη: Ιωάννα Μπακάλη